Faciliteter

Beboere i Nærheden har adgang til en række fælles faciliteter, hvoraf nogen er åbne og offentligt tilgængelige, mens andre skal bookes.


Kvarterhuse

Der er planlagt at bygge tre kvarterhuse i Nærheden, som er en slags moderne beboerhuse med fx værksteder, fælleskøkken, gæsteværelser, multirum mv. Kvarterhusene giver beboerne i Nærheden et samlingssted til eksempelvis fællesspisning, strikkeklub, vinsmagning, filmaftner, foredrag og meget andet.

Det første Kvarterhus
Det første Kvarterhus åbnede i februar 2022 tæt på Skolepark, SuperBrugsen og Springcenter Nærheden. Huset har et stort fællesrum med adgang til et stort køkken og et mindre mødelokale med tekøkken. Langs bygningen er en stor overdækket terrasse, der vender ud mod Skoleparken.

Der er siden husets åbning blevet arbejdet på at etablere gode fællesskaber for beboerne i Nærheden. Brænder du, for at starte et fællesskab i bydelen så hold dig ikke tilbage. 

Booking af Kvarterhus
Du booker Kvarterhuset Urtehaven ved at logge ind i Probo. Bookning skal foretages senest 2 hverdage før den ønskede dato.

Du skal være oprettet som bruger af hjemmesiden (Probo), for at kunne booke Kvarterhuset. Oprettelsen sker via din grundejerforening ad hensyn til GDPR-reglerne. Du bedes derfor rette henvendelse til din grundejerforenings bestyrelse med dit ønske om oprettelse i Probo.

Du kan finde oplysninger om regler for bookning og brug af Kvarterhuset i Spilleregler og Husorden.
Byhave og udekøkken

Byhaven består af et udekøkken med forskellige faciliteter og havelodder.

Udekøkkenets faciliteter består af grillstation med køkkenvask, arbejdsborde, bålsted, borde-bænkesæt under halvtag og toilet, der er åbent i sæsonen. Udekøkkenet skal ikke reserveres.

Havelodder udlånes til beboere i Nærheden en sæson ad gangen. I haveloddet kan der plante afgrøder, blomster og urter til eget forbrug. I tilknytning til havelodderne er der et redskabsskur med div. redskaber.

Redskaber skal tilbage på plads i skuret efter brug og haveaffald skal efterlades i små sække i skuret. Det er ikke tilladt at smide haveaffald ved Salamandersøen, da området er fredet i henhold til §3.

Der er 21 firkantede havelodder og 10 runde haver i betonrør, som kan udlånes.

Ventelisten til et havelod i kommende sæson er åben for tilmelding i marts.
Mere information om tilmelding følger.

Mosehytten
I Sejlbjerg Mose tæt på Cirkelsø finder du Mosehytten.

Mosehytten er en åben hytte med borde-bænkesæt og grillpladser. Hytten kan frit benyttes af alle og skal ikke reserveres.


Legepladser

Junglebanen
Junglebanen ligger i Loopets vestlige hjørne langs vandløbet, der opsamler bydelens regnvand. Banen giver forskellige sværhedsgrader og kan udfordre alle. Her kan man både hoppe fra top til top, gå armgang, balancere på bomme og reb, klatre over net og i lianer.

Byhaven
I Byhaven er der 2 kolbøttestativer og træsveller til hyggeligt ophold eller fangeleg.

Fodboldmål
I Loopet ved Søbakkehusene findes der en lille fodboldbane.

Skoleparkens legeområde
I Skoleparken er der grønne bakker, orange løbestier, vippekugler i gummi som udfordrer balancen, et klatrerfugletårn og træer man kan gemme sig bag. Her er også flere borde og bænkesæt, hvor medbragt mad kan nydes efter skoletid.

Springcentrets legeplads
Ved Springcenter Nærheden finder I også et legeområde med klatrestativer.


Springcenter Nærheden

Springcentret består bl.a. af en springhal, to rytmesale, forældrelounge og et offentligt udsigts- og klatretårn, samt legeområde.

Butikker

I hjertet af Nærheden finder du en stor SuperBrugsen med både dagligvarer og delikatesseafdeling. 

Skole

I hjertet af Nærheden finder du en ny og ambitiøs skole - Læringshus Nærheden - med 0.-9. klasse og en integreret daginstitution. 

Natur

Naturoplevelser i Nærheden

Midt i Nærheden finder du det fredede naturområde Sejlbjerg Mose og få hundrede meter væk ligger det store natur- og friluftsområde Hedeland med skibakke, udendørs fitness, naturlegepladser, golfbane og meget mere.

Loopet

Det grønne parkstrøg Loopet binder bydelen Nærheden sammen med Hedehusene og gør det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel.

Loopet er et rekreativt område med plads til leg, ophold og bevægelse. Forskellige aktivitetszoner bliver anlagt over de næste år.

Loopet er også opsamlingssted for byens regnvand. Som alle andre byområder skal Nærheden kunne håndtere øgede mængder af regnvand og flere ekstreme regnskyl. Loopet er derfor udformet med en række lavninger og små søer, hvor regnvandet kan sive ned og fordampe. Vandspejlet varierer derfor efter hvor meget regn, der falder, men vandet skaber grobund for biodiversitet og et vekslende naturpræg året rundt.

Sejlbjerg Mose

Sejlbjerg Mose ligger i den sydøstlige del af Nærheden. Sejlbjerg Mose er et fredet naturområde med mulighed for fiskeri og sejlads i egen kano - og et populært ynglested for beskyttede padder.

Salamandersøen

Den lille sø "Salamandersøen" ved Byhaven er opkaldt efter Stor Vandsalamander - en fredet paddeart, der yngler her sammen med den fredet Spidssnudet frø.

Langs Salamandersøen og paddekorridoren er der etableret paddehegn og under Hedesøvej en paddetunnel. Paddehegn forhindrer padder i at forvilde sig ud på veje, og paddetunnelen sikrer, at padder og andre mindre dyr kan færdes sikkert mellem Salamandersøen og Sejlbjerg Mose.

Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark er et stort natur- og fritidsområde med et bredt tilbud af aktiviteter. Området ligger tæt ved Nærheden i Hedehusene og nær Roskilde på Sjælland.

I Hedeland finder du aktivitetsmuligheder for hele familien:

• Legepladser

• Skibakke

• Power fitnessbane

• Ridestier

• Amfiteater med Opera Hedeland

• Hundeskov

• Gang- og cykelstier

• Minijernbane

• Opholds- og grillpladser

• Vinterrasser

Se alt, hvad du kan opleve i Hedeland